THULE >> NOSAČI BICIKLA >> THULE FREEWAY
Thule FreeWay

Tehnički podaci
Model
Max broj bicikala
Postavljanje bicikla
Odgovara dimenzijama rame (mm)
Odgovara dimenzijama kotača
Samopodešavajući držač rame
Podešavajuće bryo otpuštanje trake
Može se postaviti na desnoj ili levoj strani
Odgovara aero šipkama
Odgovara četvrtastim šipkama
TUV odobreno
Odgovara City Crash normama
Dodaci
Thule FreeWay 181
3 - Težina tereta(kg) 45
sve
sve
-
Dodatak 538
-
-
-
-
-
-
Čvrste trake za učvršćivanje uključene. Odgovara limuzinama