THULE >> NOSAČI BICIKLA >> THULE FREERIDE
Thule FreeRide

Tehnički podaci
Model
Max broj bicikala
Postavljanje bicikla
Odgovara dimenzijama rame (mm)
Odgovara dimenzijama kotača
Samopodešavajući držač rame
Podešavajuće bryo otpuštanje trake
Može se postaviti na desnoj ili levoj strani
Odgovara aero šipkama
Odgovara četvrtastim šipkama
TUV odobreno
Odgovara City Crash normama
Dodaci
Thule FreeRide 561
1
Rama/Kotač
22/70
sve
-
-
-
-
-
-
-
Ovalna rama max 65x80mm