THULE >> NOSAČI BICIKLA >> THULE BACKPAC
Thule BackPac

Tehnički podaci
Model
Max broj bicikala
Postavljanje bicikla
Odgovara dimenzijama rame (mm)
Odgovara dimenzijama kotača
Samopodešavajući držač rame
Podešavajuće bryo otpuštanje trake
Može se postaviti na desnoj ili levoj strani
Odgovara aero šipkama
Odgovara četvrtastim šipkama
TUV odobreno
Odgovara City Crash normama
Dodaci
Thule BackPac 973
2 - Težina tereta(kg) 60
sve
22/70
-
Dodatak 975
-
-
-
-
-
-
Ploožaj koji ne pokriva stražnja svetla ili registarsku tablicu. 3 stop svetlo 9902 dostupno